Retourbeleid

1. Het herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

2. Herroepingstermijn

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

3. Kennisgeving van de herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u mij per mail via het mailadres  mixenmatch@ziggo.nl op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U vermeld daarbij uw bestelnummer en het artikel dat u retour zult sturen.

4. Naleving van herroepingstermijn

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan terug. Ik betaal u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.

Stuurt u een deel van de bestelling retour of was de bestelling gratis verzonden dan vergoeden wij het aankoopbedrag van de teruggestuurde artikelen maar niet de verzendkosten.

6. Retentierecht

Binnen 14 dagen nadat de retourzending in goede staat is ontvangen ontvangt u de terugbetaling.

7. Teruggave van de goederen

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan mij,  Mix en Match woonaccessoires terug te zenden. U stuurt daartoe de goederen goed verpakt inclusief de het retourformulier terug naar:

Mix en Match Living & Fashion
t.a.v. retour
8e Buitenpepers 1
5231 LH  's-HERTOGENBOSCH

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

8. Kosten van het terugzenden

De directe kosten (frankering) van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening

9. Compensatie van de Waardevermindering

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.


Retourformulier